انتخاب زبان

برنامه زمانبندی پزشکان

 •   نام پزشک ساعت ورود ویزیت در سیماطب
  دکتر سالاری 9:30 صبح
  دکتر محمدیان 9 صبح
  دکتر یزدان پناه 13:30 بعد از ظهر  
  دکتر مشایخی 15 بعد از ظهر
  دکتر علی حسینی 16 بعد از ظهر  
 •   نام پزشک ساعت   ورود ویزیت در سیماطب
  دکتر پزشکپور 9.30 صبح  
  دکتر فاضل 9:30 صبح  
  دکتر سپهر 10:30 صبح  
  دکتربنی هاشمی 8 صبح  
  دکتر مشایخی 13 ظهر  
  دکتر یزدان پناه 13:30 بعد از ظهر  
  دکتر علی حسینی 16 بعد از ظهر  
 •  
   
    نام پزشک ساعت ورود ویزیت در کلینیک
    دکتر فعلی 8:30 صبح  
  دکتر آموزگار 9 صبح
  دکتر سالاری 9:30 صبح
    دکتر محروقان 10 صبح  
  دکتر محمدیان 9 صبح
  دکتر مشایخی 15 بعد از ظهر
  دکتر علی حسینی 16 بعد از ظهر  
  دکتر رمضانی 17 بعد از ظهر
  دکتر نوری  16 بعد از ظهر
 •   نام پزشک ساعت ورود ویزیت در سیماطب
  دکتر فاضل 9:30 صبح  
  دکترنصرتیان 10 صبح
  دکتر سپهر 10:30 صبح
  دکتر علی حسینی 16 بعد از ظهر
 •   نام پزشک ساعت ورود ویزیت در سیماطب
  دکتر فامیلی 8 صبح
  دکتر جلیلی 8 صبح  
  دکتر سیدی 12:30 ظهر
  دکتر فرزاد فر 13 ظهر
  دکتر نوری 16 ظهر
  دکتر مشایخی 15 بعد از ظهر
  دکتر علی حسینی 16 بعد از ظهر  
 •   نام پزشک ساعت ورود ویزیت در سیماطب
  دکتر عامریون 9 صبح
  دکتر محمدیان 9 صبح
  دکترملکی 13 ظهر  
  دکتر لایق 13 ظهر  
  دکتر عصاری 17 بعد از ظهر
  دکتر خدامی 17 بعد از ظهر  

 
 
 

ارتباط با ما

مشهد - بلوار کلاهدوز -کلاهدوز 8 ,پلاک 69
 38462601-3(051)
info@simateb.com

نرم افزار سیماطب

jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla