انتخاب زبان

پزشکان

:

دکتر مهناز بنی هاشمی

مشاهده مشخصات

دکتر زهرا فاضل

Sucking on a clonazepam tablet for 3 minutes after every meal effectively reduced pain, paresthesia, dry mouth, and altered sense of taste in patients with burning mouth syndrome in a retrospective study. Seventy-two patients who met International Headache Society criteria for burning mouth syndrome were instructed to place a 1-mg tablet of clonazepam in their mouths after each meal and suck o

مشاهده مشخصات

دکتر نسرین سالاری

مشاهده مشخصات

دکتر ناصر طیبی میبدی

مشاهده مشخصات

دکتر سیمین طلایی

مشاهده مشخصات

دکتر بیتا کیافر

مشاهده مشخصات

دکتر ثریا-اکرام نصرتیان

هایفوتراپی، آخرین و جدیدترین روش کشیدن پوست غیر تهاجمی روز دنیا. (در یک جلسه) http://www.simateb.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84/item/13-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%

مشاهده مشخصات

دکتر مرضیه محروقان

مشاهده مشخصات

دکتر وحید مشایخی

مشاهده مشخصات

دکتر فرزانه دلگشایی

مشاهده مشخصات

دکتر مریم زینال­ پور

مشاهده مشخصات

دکتر پرویز عامریون

مشاهده مشخصات

دکتر پوران لایق

مشاهده مشخصات

دکتر هوشنگ بزرگی

در چه فکری هستی ...

مشاهده مشخصات

دکتر سمیرا کاظمی

مشاهده مشخصات

دکتر زهره رمضانی

مشاهده مشخصات

دکتر فخرالزمان پزشکپور

مشاهده مشخصات

دکتر علیرضا علی حسینی

مشاهده مشخصات

دکتر سیدرضا حبیبی

مشاهده مشخصات

دکتر مسعود ملکی

مشاهده مشخصات

دکتر سرورالزمان فامیلی

مشاهده مشخصات

دکتر محسن خدامی

مشاهده مشخصات

دکتر مسعود دادخواه

مشاهده مشخصات

دکتر موسی میرشکار

مشاهده مشخصات

دکتر محمدهادی سعیدمدقق

مشاهده مشخصات

دکتر شهاب فعلی

مشاهده مشخصات

دکتر یلدا ناهیدی

مشاهده مشخصات

دکتر وحید صوفی­ زاده

مشاهده مشخصات

دکتر محمد گلشنی

مشاهده مشخصات

دکتر محمدجواد یزدان ­پناه

مشاهده مشخصات

دکتر وحید سپهر

مشاهده مشخصات

دکتر سلیمان نوری

مشاهده مشخصات

دکتر فرحناز ثمره­ محمدیان

مشاهده مشخصات

دکتر زری جاویدی

مشاهده مشخصات

دکتر احمدرضا طاهری

مشاهده مشخصات

دکتر هما جلیلی

مشاهده مشخصات

دکتر محمد حسن آموزگار

مشاهده مشخصات

دکتر علیرضا عصاری

مشاهده مشخصات
 

ارتباط با ما

مشهد - بلوار کلاهدوز -کلاهدوز 8 ,پلاک 69
 38462601-3(051)
info@simateb.com

نرم افزار سیماطب

jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla