انتخاب زبان

پزشکان

:

دکتر شهاب فعلی

مشاهده مشخصات

دکتر علیرضا عصاری

مشاهده مشخصات

دکتر ثریا-اکرام نصرتیان

هایفوتراپی، آخرین و جدیدترین روش کشیدن پوست غیر تهاجمی روز دنیا. (در یک جلسه) http://www.simateb.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84/item/13-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%

مشاهده مشخصات

دکتر محمدجواد یزدان ­پناه

مشاهده مشخصات

دکتر فاطمه آذرپرند

مشاهده مشخصات

دکتر مسعود ملکی

مشاهده مشخصات

دکتر وحید سپهر

مشاهده مشخصات

دکتر سیمین طلایی

مشاهده مشخصات

دکتر موسی میرشکار

مشاهده مشخصات

دکتر محسن خدامی

مشاهده مشخصات

دکتر سرورالزمان فامیلی

مشاهده مشخصات

دکتر سلیمان نوری

مشاهده مشخصات

دکتر پوران لایق

مشاهده مشخصات

دکتر هما جلیلی

مشاهده مشخصات

دکتر هوشنگ بزرگی

در چه فکری هستی ...

مشاهده مشخصات

دکتر پرویز عامریون

مشاهده مشخصات

دکتر فخرالزمان پزشکپور

مشاهده مشخصات

دکتر زهره رمضانی

مشاهده مشخصات

دکتر محمد حسن آموزگار

مشاهده مشخصات

دکتر زهرا فاضل

Sucking on a clonazepam tablet for 3 minutes after every meal effectively reduced pain, paresthesia, dry mouth, and altered sense of taste in patients with burning mouth syndrome in a retrospective study. Seventy-two patients who met International Headache Society criteria for burning mouth syndrome were instructed to place a 1-mg tablet of clonazepam in their mouths after each meal and suck o

مشاهده مشخصات

دکتر علیرضا علی حسینی

مشاهده مشخصات

دکتر یلدا ناهیدی

مشاهده مشخصات

دکتر وحید مشایخی

مشاهده مشخصات

دکتر سیدرضا حبیبی

مشاهده مشخصات

دکتر نسرین سالاری

مشاهده مشخصات

دکتر فرحناز ثمره­ محمدیان

مشاهده مشخصات

دکتر مهناز بنی هاشمی

متخصص بیماری های پوست، مو، زیبایی ، لیزر

مشاهده مشخصات
:

دکتر فاطمه آذرپرند

مشاهده مشخصات

دکتر شهاب فعلی

مشاهده مشخصات

دکتر پوران لایق

مشاهده مشخصات

دکتر وحید سپهر

مشاهده مشخصات

دکتر نسرین سالاری

مشاهده مشخصات

دکتر فخرالزمان پزشکپور

مشاهده مشخصات

دکتر یلدا ناهیدی

مشاهده مشخصات

دکتر مهناز بنی هاشمی

متخصص بیماری های پوست، مو، زیبایی ، لیزر

مشاهده مشخصات

دکتر فرحناز ثمره­ محمدیان

مشاهده مشخصات

دکتر سرورالزمان فامیلی

مشاهده مشخصات

دکتر محمد حسن آموزگار

مشاهده مشخصات

دکتر سیمین طلایی

مشاهده مشخصات

دکتر علیرضا علی حسینی

مشاهده مشخصات

دکتر هوشنگ بزرگی

در چه فکری هستی ...

مشاهده مشخصات

دکتر محمدجواد یزدان ­پناه

مشاهده مشخصات

دکتر علیرضا عصاری

مشاهده مشخصات

دکتر زهره رمضانی

مشاهده مشخصات

دکتر مسعود ملکی

مشاهده مشخصات

دکتر سیدرضا حبیبی

مشاهده مشخصات

دکتر موسی میرشکار

مشاهده مشخصات

دکتر زهرا فاضل

Sucking on a clonazepam tablet for 3 minutes after every meal effectively reduced pain, paresthesia, dry mouth, and altered sense of taste in patients with burning mouth syndrome in a retrospective study. Seventy-two patients who met International Headache Society criteria for burning mouth syndrome were instructed to place a 1-mg tablet of clonazepam in their mouths after each meal and suck o

مشاهده مشخصات

دکتر محسن خدامی

مشاهده مشخصات

دکتر ثریا-اکرام نصرتیان

هایفوتراپی، آخرین و جدیدترین روش کشیدن پوست غیر تهاجمی روز دنیا. (در یک جلسه) http://www.simateb.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84/item/13-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%

مشاهده مشخصات

دکتر پرویز عامریون

مشاهده مشخصات

دکتر هما جلیلی

مشاهده مشخصات

دکتر وحید مشایخی

مشاهده مشخصات

دکتر سلیمان نوری

مشاهده مشخصات
 

ارتباط با ما

مشهد - بلوار کلاهدوز -کلاهدوز 8 ,پلاک 69
 38462601-3(051)
info@simateb.com

نرم افزار سیماطب

jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla