انتخاب زبان

تعرفه خدمات

 

عمومي         هزینه تزریق بوتاکس     ساير    
نوع مخرج هزینه واحد یک ناحیه 1,700,000 ريال   میکرودرم 5k
دیسپورت 26-16 1,500,000 ريال دو ناحیه 2,500,000 ريال   کرایو و کوتر:  حداقل 4k
زئومین  16 360,000 ريال سه ناحیه 3,100,000 ريال   تزریق داخل ضایعه :  حداقل 4k
زئومین  20 360,000 ريال چهار ناحیه 3,800,000 ريال   تزریق گارداسیل:  800,000 ريال
نوروناکس 10 850,000 ريال پنج ناحیه * ريال   هر k جراحی : 227,000 ريال
دیستون 26 200,000 ريال شش ناحیه * ريال   Q RAY
نوروناکس 20 850,000 ريال زیر بغل 4,800,000 ريال   هر ناحیه:               1,000,000 ريال
مصپورت 30 250,000 ريال کف دستها 4,800,000 ريال   ورودی لیزر:               1,000,000 ريال
Gentel & Elite+   NGL   مصرفی عمومی :                  300,000 ريال
ناحیه هزینه واحد شات یک تا 50 شات:                    25,000 ريال   پلکسر
بازوها 3.000.000 ريال شات 51 تا 100 شات:                    20,000 ريال   جلسه اول :               7,000,000 ريال
ساعدها 2.400.000 ريال شات 101 به بالا :                    15,000 ريال   جلسه دوم به بعد:               5,000,000 ريال
ران ها 6.000.000 ريال ورودی لیزر:                1,000,000 ريال   کربوکسی تراپی
ساق ها 4.800.000 ريال مصرفی عمومی :                  300,000 ريال   هر ناحیه:               1,000,000 ريال
پشت بالا 4,200,000 ريال MG   ورودی لیزر:               1,000,000 ريال
پشت پایین 4,200,000 ريال شات یک تا 50 شات:                     25,000 ريال   مصرفی عمومی :                  300,000 ريال
قفسه سینه 4,200,000 ريال شات 51 تا 100 شات :                    20,000 ريال    ويزيت
شکم 4,200,000 ريال شات 101 به بالا :                    15,000 ريال   ویزیت متخصص 800,000 ريال
ژنیتال 2.000.000 ريال ورودی لیزر:                1,000,000 ريال   ویزیت فوق تخصص 1,010,000 ريال
بیکینی لاین 1,200,000 ريال مصرفی عمومی :                  300,000 ريال   میکرونیدیلینگ
باسن 1,800,000 ريال HR       ناحیه ای :  1,000,000 ريال
آگزیلا 1.200.000 ريال شات یک تا 50 شات:                    40,000 ريال   full face 4,000,000 ريال
Full face 2,600,000 ريال شات 51 به بالا:                     20,000 ريال   مزو تراپی
QS   ناحیه ای معادل Gentel   هزینه تزریق به ازاء 1cc 1,000,000 ريال
ناحیه هزینه واحد ورودی لیزر:               1,000,000 ريال   هزینه تزریق به ازاء 2cc 1,500,000 ريال
شات یک تا 100شات:  30,000 ريال مصرفی عمومی :                  300,000 ريال   هزینه تزریق به ازاء 3cc 2,000,000 ريال
شات 101به بالا:  25,000 ريال CO2   هزینه تزریق به ازاء 4cc 2,500,000 ريال
Full face 3,000,000 ريال هر ناحیه:               1,300,000 ريال    بخيه و پانسمان
 ناحیه به اندازه کف دست: 1,000,000 ريال Full face                  500,000 ريال   کشیدن بخیه توسط پزشک:  800,000 ريال
از جلسه دهم به بعد هزینه ها 50% کاهش می یابد  ورودی لیزر :                  100,000 ريال   کشیدن بخیه توسط پرستار:  450,000 ريال
ورودی لیزر: 1,000,000 ريال مصرفی عمومی:                  300,000 ريال   پانسمان توسط پرستار:  350,000 ريال
مصرفی عمومی :  300,000 ريال اربیوم    تزريق  
هزینه تزریق ژل   شات یک تا 100 شات:                    30,000 ريال   تزریق چربی مرحله اول:    مصرفی
ناحیه هزینه واحد شات 101به بالا :                    25,000 ريال   یک ناحیه: 14,500,000 محاسبه گردد
خط خنده 6,500,000 ريال ورودی لیزر:               1,000,000 ريال   تمام صورت: 21,500,000 محاسبه گردد
پیشانی 6,500,000 ريال مصرفی عمومی :                  300,000 ريال    ترميم
لب 6,500,000 ريال RF   ترمیم تزریق چربی   مصرفی
اسموکر لاین 6,500,000 ريال هر شات:                    20,000 ريال   بدون برداشت چربی 11,000,000 محاسبه گردد
زاویه سازی فک 6,500,000 ريال ناحیه ای :               1,000,000 ريال   با برداشت چربی 14,500,000 محاسبه گردد
چانه 6,500,000 ريال Full face               4,000,000 ريال   هایفو
گونه 6,500,000 ريال گردن:               1,000,000 ريال   پیشانی 6,000,000 ريال
زیر پلک تحتانی 6,500,000 ريال ورودی لیزر:               1,000,000 ريال   دور چشم:  5,000,000 ريال
مصرفی عمومی: 300.000 ریال مصرفی عمومی:                  300,000 ريال   گونه ها: 16,500,000 ريال
در صورت استفاده از دو سرنگ 1/5 برابر فوق         گونه ها: 16,500,000 ريال
Elite +   گردن 8,500,000 ريال
هر شات:                    20,000 ريال   صورت 25,000,000 ريال
1540   ورودی لیزر:               1,000,000 ريال   صورت و گردن 28,500,000 ريال
ناحیه هزینه واحد مصرفی عمومی :                  300,000 ريال   غبعب 5,000,000 ريال
هر شات: 20,000 ريال           هر شات 22,000 ريال
ناحیه ای : 1,000,000 ريال           مصرفی 350,000 ريال
Full face 4,000,000 ريال                
گردن: 1,000,000 ريال                
ورودی لیزر 1,000,000 ريال                
مصرفی عمومی: 300,000 ريال                
 

ارتباط با ما

مشهد - بلوار کلاهدوز -کلاهدوز 8 ,پلاک 69
 38462601-3(051)
info@simateb.com

نرم افزار سیماطب

jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla
jtemplate.ru - free extensions Joomla